Online Ψυχοθεραπεία


Διαδικτυακή (Online) Ψυχοθεραπεία: Διαδικασία διεξαγωγής

Οι έρευνες δείχνουν πως η Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική σε κάποιες περιπτώσεις όσο και η Ψυχοθεραπεία δια ζώσης. Η Διαδικτυακή Θεραπεία μέσω Skype ως διαδικασία, είναι ίδια με αυτήν που ακολουθείται και δια ζώσης στο γραφείο. Είναι επιθυμητό έστω η πρώτη συνεδρία να γίνει στο γραφείο του Θεραπευτή, αλλά εάν δεν είναι εφικτό μπορεί να γίνει απευθείας μέσω Skype. Η Διαδικτυακή Θεραπεία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και απευθύνεται σε Έλληνες του εξωτερικού ή άλλων περιοχών της Ελλάδας, που δεν επιτρέπουν τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο γραφείο του Θεραπευτή. Επίσης, αφορά άτομα που έχουν περιορισμένο χρόνο ή συγκεκριμένη Διαταραχή, όπως για παράδειγμα ήπια Κατάθλιψη ή Αγοραφοβία και η Διαδικτυακή Θεραπεία ή η κατ’ οίκον θεραπεία θα ήταν μια ενδεδειγμένη λύση. Δεν αναλαμβάνονται άτομα με οξέα ψυχολογικά προβλήματα όπως άτομα που υποφέρουν από ψυχώσεις ή αυτοκτονικό ιδεασμό στη Διαδικτυακή Θεραπεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες παρακάτω για το πώς μπορεί να γίνει μια Διαδικτυακή συνεδρία. Η άσκηση του επαγγέλματος Διαδικτυακά, διέπεται από τις ίδιες Ηθικές, Δεοντολογικές και νομικές παραμέτρους που ισχύουν και στις συνεδρίες που πραγματοποιούνται στο γραφείο και είναι σύμφωνη με τα Standards της Διεθνούς Κοινότητας της Online Ψυχικής Υγείας (International Society for Mental Health Online).

Διαδικτυακή Ατομική ή/και Ομαδική Θεραπεία
Η Διαδικτυακή Ατομική ή Ομαδική Θεραπεία μέσω Skype ακολουθεί την ίδια διαδικασία με αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω και με αυτήν που ακολουθείται και δια ζώσης στο γραφείο (π.χ. βλέπε Ατομική Ψυχοθεραπεία ή/και Ομαδική Θεραπεία). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην διαδικασία παρακάτω, επικοινωνήστε στο 6942056392, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή στο foivoschari@gmail.com.
Διαδικασία
Η Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία γίνεται κατόπιν προπληρωμής της συνεδρίας με μεταφορά του προσυμφωνημένου ποσού στον παρακάτω αριθμό τραπέζης (IBAN). Το ποσό κατατίθεται από την προηγούμενη ημέρα (ή 2-3 μέρες νωρίτερα όταν γίνεται με έμβασμα από το εξωτερικό) και στέλνεται ένα μήνυμα ειδοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί η μεταφορά του από τον Θεραπευτή. Οι αποδείξεις των συνεδριών μπορούν να αποσταλούν μεμονωμένες ή σωρευτικά όλες μαζί στην επιβεβαιωμένη διεύθυνση του Θεραπευόμενου. Το Θεραπευόμενο άτομο χρειάζεται να ενημερώσει 24 ώρες πριν τον Θεραπευτή, σε περίπτωση που θέλει να ακυρώσει μια συνεδρία, ειδάλλως επιβαρύνεται τη συνεδρία. Αυτό γίνεται για να υπάρχει δέσμευση στη θεραπεία και εύρυθμη λειτουργία των ραντεβού. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της συνεδρίας πάνω από 25 με 30 λεπτά, η συνεδρία ακυρώνεται και το Θεραπευόμενο άτομο χρεώνεται το αντίτιμο της συνεδρίας, εφόσον ήταν υπαίτιο. Αν υπαίτιος ήταν ο Θεραπευτής παρέχεται η επόμενη συνεδρία χωρίς μίσθωση.
Λογαριασμός
Όνομα λογαριασμού: Φοίβος Χαριτόπουλος
Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR41 0171 2290 0062 2914 1114 254
Swift/BIC: PIRBGRAA
Τρόποι διεξαγωγής Διαδικτυακής (Online) Ψυχοθεραπείας και θέματα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων

Τρόποι διεξαγωγής Διαδικτυακής (Online) Ψυχοθεραπείας και θέματα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες πληροφορίες που σχετίζονται με την εχεμύθεια και το απόρρητο, επείγουσες καταστάσεις και γενικότερες οδηγίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω διαδικτύου. Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω διαδικτύου αφορά την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα όπως το τηλέφωνο, βιντεοκλήση, tablet, laptop, υπολογιστή ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, έχοντας την απαραίτητη κρυπτογράφηση που αφορά (και) τις ηλεκτρονικές πληροφορίες υγείας.

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνική συνεδρία). Συνήθως αυτή είναι μια επιλογή, όταν έχουν εξαντληθεί όλοι οι άλλοι τρόποι παροχής υπηρεσιών ή σε έκτακτες καταστάσεις που ένα ραντεβού δεν έχει προγραμματιστεί και ο Θεραπευτής και το Θεραπευόμενο άτομο έχουν διαθέσιμο χρόνο. Αφορά Θεραπευόμενους με τους οποίους υπάρχει ήδη μια επαφή και θεραπευτική σχέση. Επίσης, δεν είναι απόλυτα ασφαλής τρόπος, σε σχέση με το απόρρητο, καθώς μπορεί να φανεί ο αριθμός, η διάρκεια κλήσης, ποιος κάλεσε και πότε, σε έναν λογαριασμό. Συνήθως ο αριθμός του Θεραπευόμενου δεν αποθηκεύεται στο τηλέφωνο του Θεραπευτή, εκτός από κάποιες περιπτώσεις όπου αποθηκεύονται τα αρχικά του Θεραπευόμενου κατόπιν συνεννόησης.

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω email. Μετά από κάποιες συνεδρίες μέσω email και μηνυμάτων, αποφασίστηκε να μην παρέχεται αυτού του είδους η υπηρεσία, γιατί συχνά η συναισθηματική χροιά δεν είναι ξεκάθαρη όταν χρησιμοποιείται αυτό το μέσον. Τα emails (καθώς και τα Social Media, στην προκειμένη το Instagram και η σελίδα 'Φοίβος Χαριτόπουλος - Ψυχολόγος' στο Facebook), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πρακτικά ζητήματα, όπως την αλλαγή κάποιου ραντεβού, τη διευκρίνιση ή υπενθύμιση σε σχέση με κάτι που ειπώθηκε στη συνεδρία, την πληρωμή κ.ά.. Παρόλα αυτά, σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να επικοινωνήσει το Θεραπευόμενο άτομο με τον Θεραπευτή μέσω email (προτιμώντας την φόρμα επικοινωνίας της σελίδας ή το gmail που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση στην αλληλογραφία). Ωφέλιμο είναι και η αποστολή email να γίνεται από ασφαλή υπολογιστή του Θεραπευόμενου ατόμου, με ενεργό antivirus και όχι μέσα από δημόσιο δίκτυο (κατά προτίμηση). Σε επείγουσες καταστάσεις, δεν εξυπηρετεί το email, αλλά περισσότερο το τηλέφωνο σε εφημερεύοντα νοσοκομεία, 24ωρες γραμμές υποστήριξης κ.ά..

matching keys made of circuits & led lights, encryption & crypto

Ο Θεραπευτής κρατά ένα αντίγραφο όλων των επικοινωνιών στο κλινικό του αρχείο. Ο Θεραπευτής δεσμεύεται να απαντά μέσα σε 24 ώρες σε τηλεφωνήματα ή/και emails. Παρόλα αυτά, αυτό δεν αφορά επείγουσες καταστάσεις στις οποίες ισχύουν τα παραπάνω. Σε περίπτωση που υπάρχει μια επείγουσα κατάσταση που σχετίζεται με φόνο ή αυτοκτονικό ιδεασμό ή ψυχωτική συμπτωματολογία, κρίνεται ακατάλληλη η τηλεφωνική επικοινωνία/επικοινωνία μέσω email. Καλό είναι για κάθε ενδεχόμενο, να δοθεί ένα τηλέφωνο επικοινωνίας κάποιου έμπιστου ατόμου του Θεραπευόμενου (αν είναι ανήλικο το άτομο, αυτό είναι των γονιών του). Το συγκεκριμένο έμπιστο άτομο θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το Θεραπευόμενο άτομο. Για αυτό είναι καλό να γνωρίζει ο Θεραπευτής κάθε φορά πριν την έναρξη της συνεδρίας την ακριβή τοποθεσία του Θεραπευόμενου. Σε περίπτωση που ‘’πέσει’’ το Internet ή για όποιο άλλο λόγο δεν μπορεί να συνεχιστεί μια συνεδρία μέσω Skype, καλό είναι να υπάρχει τηλέφωνο διαθέσιμο ώστε να συνεχιστεί τηλεφωνικά.

Ο Θεραπευτής δεσμεύεται να μην αναζητήσει το Θεραπευόμενο άτομο στο Facebook, Instagram και άλλα Κοινωνικά Δίκτυα εκτός εάν ήταν ‘’φίλος-η’’ από πριν και η επικοινωνία μέσω αυτών θα γίνεται για πληροφορίες, μόνο, γύρω από τη θεραπεία γενικότερα ή τη διευθέτηση των ραντεβού.

Η σελίδα 'Φοίβος Χαριτόπουλος - Ψυχολόγος' λειτουργεί για αυτόν το σκοπό (και όχι το προσωπικό προφίλ του Θεραπευτή). Το Θεραπευόμενο άτομο έχει επίσης ευθύνη για το απόρρητό του, λαμβάνοντας υπόψιν του, πως χρειάζεται να έχει έναν ασφαλή χώρο που να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τεχνολογικά μέσα, χωρίς να κινδυνεύουν να διαρρεύσουν κάποιες πληροφορίες σε περίπτωση που βρίσκονται, οικογένεια, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες ή hackers γύρω του ή στο ίδιο δίκτυο. Γι’ αυτό είναι καλό να φροντίζει να βρίσκεται σε ένα ασφαλή χώρο και να μπαίνει στο διαδίκτυο από ασφαλή router και συσκευή με antivirus. Για περισσότερα σε σχέση με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δείτε την Πολιτική Απορρήτου.

Ο περιορισμός της Διαδικτυακής Ψυχοθεραπείας μπορεί να είναι ότι δεν ακούγεται κάποιες φορές καθαρά, η διακύμανση της φωνής και μπορεί να μην φανεί καθαρά το βλέμμα των ματιών, η αναπνοή και οι θωρακικές κινήσεις. Για αυτό ο Θεραπευτής έχει μεριμνήσει για την καλύτερη δυνατή υποδομή, ώστε να ελαχιστοποιηθούν (όσο είναι εφικτό) αυτοί οι περιορισμοί. Ο Θεραπευτής δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο Θεραπευόμενο άτομο, σεβόμενος τις δυσκολίες του. Σε κάθε περίπτωση, αν το Θεραπευόμενο άτομο νοιώθει πως κάτι δεν του αρέσει στην παροχή υπηρεσιών του Θεραπευτή, ενθαρρύνεται να το εξωτερικεύσει, πράγμα που θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τον Θεραπευτή για την προστασία της θεραπευτικής σχέσης και συνεργασίας. Το Θεραπευόμενο άτομο με την έναρξη της χρήσης των υπηρεσιών Διαδικτυακής Ψυχοθεραπείας, δέχεται να επωφεληθεί των παραπάνω υπηρεσιών που αποτελούνται από emails, τηλεφωνικές κλήσεις, Skype συνεδρίες μέσω βίντεο και εξουσιοδοτεί τον Θεραπευτή να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα για να το βοηθήσει. Το Θεραπευόμενο άτομο μπορεί να εξουσιοδοτήσει μερικώς τον Θεραπευτή, για κάποιο από τα μέσα ή να τον εξουσιοδοτήσει τελείως, για όλα τα μέσα που προαναφέρθηκαν και μπορεί να αρνηθεί να συνεχίσει την θεραπεία οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. Αυτό γίνεται από το Θεραπευόμενο άτομο συνήθως μετά από προφορική ή γραπτή αναφορά

Το αντίτιμο για κάθε συνεδρία προπληρώνεται σε αριθμό τραπέζης (δείτε και παραπάνω), που στέλνεται στο Θεραπευόμενο άτομο πριν την έναρξη της συνεργασίας με τον Θεραπευτή.

Επικοινωνήστε με τον ψυχολόγο για μια πρώτη συνεδρία γνωριμίας

error: Content is protected !!